merchandiser niezbędne umiejętnościWykształcenie  średnie, najlepiej techniczne o profilu handlowym, jest najczęściej branym pod uwagę kryterium w procesie rekrutacyjnym. Studia wyższe w zakresie zarządzania, handlu  lub marketingu nie są konieczne, jednak mogą okazać się dużym atutem.

Niemniej, najważniejszym czynnikiem, decydującym o przyjęciu do pracy, są zdolności interpersonalne i społeczne. Nienaganna kultura osobista i komunikatywność to cechy niezbędne, gdyż praca merchandisera opiera się na kontakcie z ludźmi. Potrzebna jest także doskonała organizacja pracy własnej (czasem również podległego zespołu), zdolność szybkiej reakcji w sytuacjach kryzysowych oraz umiejętność rozwiązywania konfliktów, zdolność pracy pod presją czasu, opanowanie, solidne wykonywanie swoich obowiązków, skrupulatność, sumienność i dokładność.

Ważna jest również znajomość technik  i narzędzi marketingowych oraz zagadnień psychologii społecznej, kreatywność oraz zmysł estetyczny. Merchandiser musi potrafić obsługiwać podstawowe programy komputerowe, umożliwiające sprawne prowadzenie dokumentacji.

Praca wiąże się też często z wysiłkiem fizycznym, w związku z tym osoby z dysfunkcjami mogą sobie nie poradzić na opisywanym stanowisku. Na koniec warto wykazać się znajomością zasad BHP.

jak zostać merchandiseremZawód merchandisera może wykonywać każdy, kto posiada wykształcenie średnie oraz czynne prawo jazdy w przypadku merchandisera mobilnego. Zdobycie posady na tym stanowisku nie jest uzależnione od wykształcenia wyższego ani nawet kierunkowego, gdyż niezbędne zdolności zawodowe można łatwo wypracować.

Bardziej niż wiedza merytoryczna, liczą się tzw. umiejętności miękkie, a więc związane z inteligencją emocjonalną. Oczywiście, absolwenci kierunków związanych z zarządzaniem lub marketingiem mają większe szanse w procesie rekrutacyjnym.

Pomocne mogą okazać się jednak także wszelkiego rodzaju szkoły policealne i kursy dokształcające, związane z szeroko rozumianym handlem. Ciekawe propozycje edukacyjne można również znaleźć wśród oferty studiów podyplomowych. Do interesujących należą studia Visual Merchandising, a więc Kreowanie Przestrzeni Handlowej, prowadzone przez prywatną warszawską uczelnię: Uniwersytet Humanistyczno-Społeczny.

Zakres nauki ogniskuje się wokół zagadnień wizualnych i artystycznych. Jeżeli jednak nie posiadamy wysoko rozwiniętych zdolności kreacyjnych, możemy bez problemu podnieść swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w kursach, kończących się zdobyciem tytułu technika handlowca.

kariera zawodowaW związku z brakiem na rynku edukacyjnym w Polsce studiów stricte nakierowanych na merchandising, perspektywy rozwoju w tym zawodzie związane są głównie z podnoszeniem nabytych w dziedzinach pokrewnych kwalifikacji.

Rozwój możemy rozumieć w kategoriach wzbogacania wiedzy teoretyczno-praktycznej na różnego rodzaju kursach oraz w szkołach policealnych i podyplomowych. Zdobywanie dodatkowych kompetencji, związanych z handlem, marketingiem, sprzedażą, zarządzaniem, a nawet bezpieczeństwem i higieną pracy, może okazać się sporym atutem.

Merchandiserzy mają również możliwość uczestnictwa w różnorodnych konferencjach, targach, prezentacjach i prelekcjach. Mają do dyspozycji także różnorodne szkolenia branżowe, na których mogą nie tylko zdobyć nowe doświadczenie, ale również podzielić się do tej pory zdobytą wiedzą z kolegami po fachu i specjalistami w tej dziedzinie.

Ciągłe doskonalenie własnych umiejętności podyktowane jest dynamicznie zmieniającymi się potrzebami rynku, do których pracodawca zmuszony jest się dostosować. Rozwój zawodowy może w przyszłości zaprocentować awansem na stanowisko kierownicze.

ile zarabia merchandiserMerchandiser, czyli ogólnie rzecz ujmując ekspozytor towarów, to osoba odpowiedzialna za zagospodarowanie przestrzeni sprzedażowej lokalu, a więc sklepu bądź hipermarketu. W przypadku sprawowania kontroli nad określoną ilością sklepów na danym obszarze, jego praca wiąże się z dobywaniem podróży służbowych na podległym rejonie.

Mobilność pracownika zazwyczaj implikuje większe zarobki. Ile zatem może zarobić osoba, zatrudniona na stanowisku merchandisera? Średnie wynagrodzenie brutto zamyka się w kwocie 3 tysięcy złotych. Przeprowadzane badania sugerują jednak, że zarobki merchandiserów wahają się od 2100 do 4200 złotych brutto, z czego na najbardziej atrakcyjne wynagrodzenie ponad 4 tysięcy złotych brutto może liczyć ¼ najlepszych pracowników w tym zawodzie.

Wysokość wynagrodzenia zależy nie tylko od posiadanych umiejętności i stażu pracy, ale także wyników sprzedażowych, regionu zatrudnienia oraz wielkości kapitału firmy, będącej pracodawcą. Poza tym, na uwadze należy mieć fakt, że ekspozytorzy towarów mogą liczyć poza stałym wynagrodzeniem na premie uznaniowe. Przysługują im także benefity pozapłacowe takie, jak samochód służbowy i telefon.

co to jest merchandisingMerchandising jest rodzajem działalności marketingowej, mającej na celu takie użycie znaku towarowego, by zachęcić do sprzedaży produktu. Istotą tak rozumianej reklamy jest stosowanie wspomnianych znaków towarowych, kojarzonych z jednym produktem, żeby zwiększyć sprzedaż innego produktu.

Oprócz konkretnych znaków, w merchandisingu używa się także różnych wizerunków, symboli, a nawet przedstawień postaci. Odbiorcami takiej działalności jest szerokie grono konsumentów. Bardzo często wykorzystuje się motywy ze znanych produkcji filmowych i telewizyjnych, by dotrzeć do jak największej rzeszy odbiorców. Jest to pierwotna definicja merchandisingu, ale trzeba również zdawać sobie sprawę, że w naszej części Europy bywa używana także, jako określenie procesu prezentacji towarów w celu zwiększenia sprzedaży.

Drugie rozumienie pojęcia merchandising odwołuje się do zwiększania sprzedaży (głównie produktów masowych) wykorzystując topografię sklepu oraz wystrój pomieszczenia. Układ towarów na półkach oraz ich rozmieszczenie w przestrzeni ma niebagatelny wpływ na zachowania klientów.

Merchandising wykorzystuje ten potencjał tkwiący w sile instynktów społecznych, bazując na zagadnieniach psychologicznych oraz wspierając się mechanizmami różnorodnych chwytów marketingowych. Opisywana działalność koncentruje się wokół informowania konsumentów o asortymencie czy nowych produktach oraz zachęcania do ich kupna. Służy temu przyciągnięcie uwagi, wzbudzenie ciekawości, aż w końcu aktywizacja potrzeby posiadania.

Ostatecznie merchandising wpływa na poprawę wizerunku firmy. Odpowiednie podejście do klienta i właściwa ekspozycja towarów, nakierowana na jego potrzeby oraz oczekiwania, gwarantują sukces.

kto to jest merchandiserMerchandiser jest pracownikiem zajmującym się rodzajem działalności marketingowej, jaką jest merchandising. Osoba zatrudniona na stanowisku merchandisera odpowiedzialna jest za reprezentowanie dostawcy towarów w miejscu ich sprzedaży oraz dbanie o interes tego dostawcy. Wiążę się to z wykonywaniem podstawowego zadania, a zatem aranżowania ekspozycji sklepowej w taki sposób, by wpłynąć na zwiększenie efektywności sprzedaży.

Merchandiser może być zatrudniony w dwojaki sposób. Zazwyczaj ma pod swoją opieką kilkadziesiąt sklepów w określonym rejonie. W takim przypadku ustala się dzienny limit ilości odwiedzanych sklepów, w zależności od wymagań pracodawcy, wielkości sklepów oraz możliwości. Alternatywą jest praca w jednym sklepie (najczęściej wielkopowierzchniowym) – w przeciwieństwie do poprzedniej sytuacji, tutaj obsługuje się jedną bądź kilka firm.

Do podstawowych zadań merchandisera należy nadzór nad powierzonymi punktami sprzedaży, co wiąże się z ich regularnym odwiedzaniem. Merchandiser kontroluje stan towarów, sprawdza między innymi daty ważności oraz ceny i opisy (poprawiając ewentualne błędy). Porządkuje miejsca ekspozycji, dbając o jej właściwą prezentację. Ponad to monitoruje gospodarkę magazynową, czyli zarządza zapasami, kontrolując zamówienia i zwroty.

Do niego należy także organizacja imprez promocyjnych, wspierających sprzedaż. Skuteczny merchandiser zbiera równocześnie opinie klientów na temat oferowanych produktów, badają ich potrzeby i oczekiwania, a także analizuje działalność konkurencji. Na tej podstawie jest w stanie udzielać właścicielom sklepu pomocnych rad, dotyczących funkcjonowania i organizacji sklepu.

tajemniczy klientSą różne sposoby oceny działań, które przedsięwziął merchandiser. Sprawdzanie i kontrolowanie skuteczności prowadzonych przedsięwzięć jest niezwykle istotnym aspektem pracy merchandisera. Proces ten umożliwia ciągłe doskonalenie prowadzonego merchandisingu, którego docelowym aspektem jest zwiększenie skuteczności sprzedażowej w sklepie. Jedną z metod kontroli jest badanie mystery shopping – tajemniczego klienta.

 

Mystery shopping polega na odwiedzaniu przez wynajętych audytorów wskazanego sklepu. Tajemniczy klient ocenia sklep w następujących aspektach: ułóżenia towaru na półkach, jakości obsługi, widoczności i skuteczności materiałów reklamowych itp. Charakter badania może mieć trzy formy. Może być to ukryta wizyta tajemniczego klienta. Pracownik sklepu nie wie, że jest kontrolowany. Badanie może być kontrolowane czyli przeprowadzane według określonego scenariusza lub standaryzowane gdy pragniemy się skupić na konkretnych aspektach. Wówczas tajemniczy klient posługuje się stosownym kwestionariuszem. Wszystkie trzy metody pozwalają na przyjrzenie się danemu sklepowi z innego punku widzenia. Mystery shopping ma za zadanie uzyskanie i zebranie obiektywnych informacji, które wykorzysta merchandiser w swojej pracy do udoskonalenia stosowanych rozwiązań.

merchandising doświadczenie zakupoweKażdy kontakt czy aktywność klienta w miejscu zakupów wywołuje w nim określone emocje. Zjawisko to w nomenklaturze merchandisingu określamy doświadczeniem zakupowym. Merchandiser wykorzystuje swoją wiedzę oraz umiejętności, by większość występujących doświadczeń zakupowych nie było dziełem przypadku. Świadome kreowanie „spontanicznych emocji” klientów w miejscu sprzedaży niesie za sobą ogromny potencjał dla wytworzenia lojalności marce. Nie wszyscy właściciele sklepów doceniają potencjał drzemiący w sterowaniu doświadczeniem zakupowym klienta. Nie wielu ma świadomość istoty tego zjawiska.

 

Najczęściej zainteresowania właścicieli sklepów koncentrują się na wiedzy o odbiorze przez klientów półek sklepowych i reklam i ich wpływie na decyzje zakupowe. Jest klika definicji opisujących istotę tzw. doświadczenia zakupowego (Customer Experience CX). Jedna z nich definiuje to zjawisko jako sumę wszystkich doświadczeń klienta z daną firmą, w które wliczane są wszystkie kanały kontaktu oraz punkty styku przez cały okres trwania relacji między klientem a firmą. Doświadczenie klientów obejmuje pozytywny lub negatywny efekt kontaktu z marką, który zostaje zapamiętany jako tzw. „efekt wow”.

Najważniejsze z punku widzenia pracy merchandisera jest zrozumienie i przeanalizowanie istoty  jak klienci postrzegają i interpretują wdrożone działania marketingowe oraz ich udział w procesie finalizacji decyzji zakupowych. Jest to najważniejszy i podstawowy element kreowania doświadczenia zakupowego.

praca merchandisnera

Praca merchandisnera to działania, które skłaniają klientów do dokonywania zakupów. W tym celu wykorzystuje wiele czynników i technik, by uatrakcyjnić wygląd danej przestrzeni. Działania takie wpisują się w tzw. Visual Merchandising. Oto pięć czynników wykorzystywanych do kreowania widoku przestrzeni sprzedażowej.

 

Reklama jest częścią działań marketingowych, które pozyskują i przyciągają klientów do do sklepu.  Kreatywna oprawa graficzna sklepu zachęca do zakupu towaru. Nieszablonowa reklama zewnętrzna może znacząco wpłynąć na ilość klientów danego sklepu.

Jasne i klarowne oznakowanie sklepu sprawia, że sklep jest czytelny dla klienta, który bardzo często porusza się w przestrzeni sklepowej według określonego planu.

W wizualnym i sensorycznym odbiorze danego sklepu nie bez znaczenia jest przemyślany dobór kolorystyki i oświetlenia. Aranżacja wystroju odpowiada za tzw. „pierwsze wrażenie”, odpowiednie światło pomaga wyeksponować produkty. Obecność muzyki odwraca uwagę od upływającego czasu oraz stymuluje nastrój kupujących.

Digital signage – to ogólnoświatowy trend w visual merchandisingu, który zakłada zwrócenie uwagi klientów poprzez dynamiczne efekty świetlne.

W swojej pracy merchandiser wykorzystuje wiedzę i doświadczenie, by proces zakupowy był jak najbardziej efektywny z punku widzenia sklepu. Jednym z zadań merchandisera jest zaplanowanie Merchandiseroznakowanie sklepu praca merchandisera nawigacji i elementów oznaczeń, dzięki którym klient w danym sklepie czuje się na tyle bezpiecznie i komfortowo, by wydać w nim jak największą ilość pieniędzy. Cała istota w nawigacji polega na tym, by tak zaplanować i zaprojektować przestrzeń, by klient jak najmniej czasu tracił na szukanie, przeznaczając go na kupowanie.

By to osiągnąć merchandiser koncentruje się wyznaczeniu miejsc oznaczeń w miejscu, w którym klienci będą ich szukać, gdzie będą mieli możliwość ich odczytania i odpowiedniej reakcji na nie. Takim miejscem jest z pewnością wejście do sklepu czy początek działu.

wykorzystuje strefy sklepu, w których klienci zachowują się w podobny określony sposób. Tam gdzie klienci poszukują informacji o produktach umieszcza ich oferty promocyjne. Informacje eksponowane w strefie ekspozycji są dużo lepiej odczytywane i przynoszą lepszy efekt, gdy znajdują się przy na początkach działów niż przy wyjściu sklepu.

Czytelne umieszczenie cen produktów i ich zgodność z stanem faktycznym jest także kluczowe dla  procesów decyzyjnych klientów.